تجهیزات بسته بندی صنعتی | لوازم صنعتی بسته بندی | دستگاه شیرینگ | دستگاه سلفون کش

دستگاه شیرینگ NPS70
تجهیزات استیل مطبخ آسیا

16050556

- دستگاه بسته بندی و دوخت پلاستیکی صنعتی
- دارای مدل ها و ابعاد های مختلف و متنوع
دستگاه شیرینگ NPS80
تجهیزات استیل مطبخ آسیا

16050554

- دستگاه بسته بندی و دوخت پلاستیکی صنعتی
- دارای مدل ها و ابعاد های مختلف و متنوع
ترازو ساده و دیجیتال
تجهیزات استیل مطبخ آسیا

16050383

- در ظرفیت های مختلف 15، 30، 35، 50 و 70 کیلویی
دارای مدل های پرینتر دار، ساده و یا دیجیتال