تجهیزات آشپزخانه هتل مطبخ آسیا

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
آبکش آلومینیوم

 

قیمت : ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
اجاق گاز خوابگاهی ردیفی و اجاق رومیزی

 

قیمت : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اجاق گاز های زمینی تمام استیل مطبخ آسیا

 

قیمت : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اجاق گاز های صنعتی فردار و بدون فر(کابین دار و بدون کابین)

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پاتیل خیساندن برنج

 

قیمت : ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تابه آلومینیوم درب دار پرسی و چکشی

 

قیمت : ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال تا ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ترالی آبچکان صنعتی

 

قیمت : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ترولی آویز گوشت

 

قیمت : ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ترولی حمل دیگ

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ترولی حمل کباب سیخ شده

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ترولی حمل مواد اولیه

 

قیمت : ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تشت آلومینیوم پرسی

 

قیمت : ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جاسیخی نیم دایره تمام استیل

 

قیمت : ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
چرخ گوشت صنعتی ایرانی و خارجی

 

قیمت : ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خلال کن براکس (هالد سوئد)

 

قیمت : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه فر ریلی پیتزا

 

قیمت : ۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال تا ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دیگ استیل تک جداره با درب و بدون درب

 

قیمت : ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال تا ۹۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال
دیگ چلوپز سه جداره و بخار پز مطبخ آسیا

 

قیمت : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دیگ خورشت پز سه جداره و بخار پز مطبخ آسیا

 

قیمت : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دیگ سرخ کن سه جداره مطبخ آسیا

 

قیمت : ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سرخ کن دو سبد

 

قیمت : ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سیب زمینی پوست کن ایرانی

 

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سیخ شوی صنعتی تمام استیل و نیمه استیل

 

قیمت : ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سیخ گیر صنعتی ایستاده و رومیزی

 

قیمت : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سینک سیار تمام استیل صنعتی

 

قیمت : ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سینک ظرفشویی پرسی تمام استیل

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ظرف ته چین آلومینیوم چکشی

 

قیمت : ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال تا ۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال
فر دو منظوره طبخ مرغ یا دمکن برنج

 

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قابلمه آلومینیوم پرسی و چکشی

 

قیمت : ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قفسه آبچکان صنعتی

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قفسه نگه داری سیب زمینی و پیاز

 

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قفسه نگهداری ادویه جات

 

قیمت : ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قفسه نگهداری ظروف بزرگ

 

قیمت : ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قفسه نگهداری ظروف تمیز

 

قیمت : ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قفسه نگهداری ظروف حبوبات

 

قیمت : ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کباب پز سنتی

 

قیمت : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کباب پز نواری

 

قیمت : ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کف گیر استیل

 

قیمت : ۹۳۷,۵۰۰ ریال تا ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کنده زیر ساطوری

 

قیمت : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گرمخانه های صنعتی تمام استیل

 

قیمت : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گریل صنعتی فردار و بدون فر(کابین دار و بدون کابین)

 

قیمت : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ماهیتابه استیل درب دار و بدون درب

 

قیمت : ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال تا ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مولد آبجوش صنعتی

 

قیمت : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مولد آبگرم صنعتی

 

قیمت : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز برنج پاک کنی تمام استیل

 

قیمت : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز سبزی خرد کنی تمام استیل

 

قیمت : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز ظروف تمیز و کثیف تمام استیل

 

قیمت : ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز قصابی استیل

 

قیمت : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز کار وسط و کنار تمام استیل

 

قیمت : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
وان شستشوی تمام استیل صنعتی

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال