/ محصولات / تجهیزات تالار و رستوران / انواع ترولی چرخدار

انواع ترولی چرخدار مطبخ آسیا

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
ترالی آبچکان صنعتی

 

قیمت : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ترالی حمل بشقاب غذا استیل

 

قیمت : ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ترالی گرم بیمارستانی

 

قیمت : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ترولی آویز گوشت

 

قیمت : ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ترولی حمل دیگ

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ترولی حمل ظروف بن ماری

 

قیمت : ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ترولی حمل کباب سیخ شده

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ترولی حمل مواد اولیه

 

قیمت : ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جاسیخی نیم دایره تمام استیل

 

قیمت : ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کانتر متحرک بیمارستانی

 

قیمت : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال