تجهیزات آماده سازی مطبخ آسیا

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
آبکش آلومینیوم

 

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان تا ۲۴۰,۰۰۰ تومان
بیل استیل

 

قیمت : ۱۹۲,۵۰۰ تومان تا ۲۵۳,۰۰۰ تومان
پاتیل خیساندن برنج

 

قیمت : ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان تا ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تشت آلومینیوم پرسی

 

قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان تا ۸۷۰,۰۰۰ تومان
چرخ گوشت صنعتی ایرانی و خارجی

 

قیمت : ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خلال کن ایرانی 1/5 اسب

 

قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خلال کن براکس (هالد سوئد)

 

قیمت : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سیب زمینی پوست کن ایرانی

 

قیمت : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سیخ گیر صنعتی ایستاده و رومیزی

 

قیمت : ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ظرف ته چین آلومینیوم چکشی

 

قیمت : ۴۶۵,۰۰۰ تومان تا ۶۷۵,۰۰۰ تومان
کنده زیر ساطوری

 

قیمت : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
میز برنج پاک کنی تمام استیل

 

قیمت : ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
میز سبزی خرد کنی تمام استیل

 

قیمت : ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
میز قصابی استیل

 

قیمت : ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
میز کار وسط و کنار تمام استیل

 

قیمت : ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان