تجهیزات آماده سازی مطبخ آسیا

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
آبکش آلومینیوم

 

قیمت : ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
پاتیل خیساندن برنج

 

قیمت : ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تشت آلومینیوم پرسی

 

قیمت : ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
چرخ گوشت صنعتی ایرانی و خارجی

 

قیمت : ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خلال کن براکس (هالد سوئد)

 

قیمت : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سیب زمینی پوست کن ایرانی

 

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سیخ گیر صنعتی ایستاده و رومیزی

 

قیمت : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ظرف ته چین آلومینیوم چکشی

 

قیمت : ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال تا ۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال
کنده زیر ساطوری

 

قیمت : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز برنج پاک کنی تمام استیل

 

قیمت : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز سبزی خرد کنی تمام استیل

 

قیمت : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز قصابی استیل

 

قیمت : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز کار وسط و کنار تمام استیل

 

قیمت : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال