تجهیزات قنادی و لبنیاتی

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
بن ماری استیل معمولی و پانچ

 

قیمت : ۷۱,۵۰۰ تومان تا ۱,۷۲۷,۰۰۰ تومان
بیل استیل

 

قیمت : ۱۹۲,۵۰۰ تومان تا ۲۵۳,۰۰۰ تومان
چیلیک حبوبات

 

قیمت : ۸۸۰,۰۰۰ تومان تا ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
سطل استیل

 

قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ تومان تا ۹۵۰,۰۰۰ تومان
فریزر صندوقی تمام استیل صنعتی

 

قیمت : ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
میز کار وسط و کنار تمام استیل

 

قیمت : ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان