/ محصولات / تجهیزات قصابی ، پروتئینی و هایپرمارکت

تجهیزات قصابی، پروتئینی و هایپرمارکت

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
آبکش آلومینیوم

 

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان تا ۲۴۰,۰۰۰ تومان
بن ماری استیل معمولی و پانچ

 

قیمت : ۸۱,۲۵۰ تومان تا ۱,۹۶۲,۵۰۰ تومان
تابه آلومینیوم درب دار پرسی و چکشی

 

قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ تومان تا ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ترولی آویز گوشت

 

قیمت : ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تشت آلومینیوم پرسی

 

قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان تا ۸۷۰,۰۰۰ تومان
چرخ گوشت صنعتی ایرانی و خارجی

 

قیمت : ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
چیلیک حبوبات

 

قیمت : ۸۸۰,۰۰۰ تومان تا ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
سطل استیل

 

قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ تومان
سیخ گیر صنعتی ایستاده و رومیزی

 

قیمت : ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فریزر صندوقی تمام استیل صنعتی

 

قیمت : ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قابلمه آلومینیوم پرسی و چکشی

 

قیمت : ۵۷۰,۰۰۰ تومان تا ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کنده زیر ساطوری

 

قیمت : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
میز قصابی استیل

 

قیمت : ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
میز کار وسط و کنار تمام استیل

 

قیمت : ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یخچال کبابی تمام استیل صنعتی

 

قیمت : ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یخچال و فریزر ایستاده تمام استیل صنعتی

 

قیمت : ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان