/ محصولات / تجهیزات قصابی ، پروتئینی و هایپرمارکت

تجهیزات قصابی، پروتئینی و هایپرمارکت

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
آبکش آلومینیوم

 

قیمت : ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
بن ماری استیل معمولی و پانچ

 

قیمت : ۸۱۲,۵۰۰ ریال تا ۱۹,۶۲۵,۰۰۰ ریال
تابه آلومینیوم درب دار پرسی و چکشی

 

قیمت : ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال تا ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ترولی آویز گوشت

 

قیمت : ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تشت آلومینیوم پرسی

 

قیمت : ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
چرخ گوشت صنعتی ایرانی و خارجی

 

قیمت : ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سیخ گیر صنعتی ایستاده و رومیزی

 

قیمت : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فریزر صندوقی تمام استیل صنعتی

 

قیمت : ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قابلمه آلومینیوم پرسی و چکشی

 

قیمت : ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کنده زیر ساطوری

 

قیمت : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز قصابی استیل

 

قیمت : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز کار وسط و کنار تمام استیل

 

قیمت : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
یخچال کبابی تمام استیل صنعتی

 

قیمت : ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
یخچال و فریزر ایستاده تمام استیل صنعتی

 

قیمت : ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال