تجهیزات پخت مطبخ آسیا

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
اجاق گاز خوابگاهی ردیفی و اجاق رومیزی

 

قیمت : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان تا ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاق گاز های زمینی تمام استیل مطبخ آسیا

 

قیمت : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاق گاز های صنعتی فردار و بدون فر(کابین دار و بدون کابین)

 

قیمت : ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تابه آلومینیوم درب دار پرسی و چکشی

 

قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ تومان تا ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه فر ریلی پیتزا

 

قیمت : ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیگ استیل تک جداره با درب و بدون درب

 

قیمت : ۳۳۰,۰۰۰ تومان تا ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
دیگ چلوپز سه جداره و بخار پز مطبخ آسیا

 

قیمت : ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیگ حلیم با سیستم بخار دارای همزن و موتور

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیگ خورشت پز سه جداره و بخار پز مطبخ آسیا

 

قیمت : ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیگ سرخ کن سه جداره مطبخ آسیا

 

قیمت : ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سرخ کن دو سبد

 

قیمت : ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فر دو منظوره طبخ مرغ یا دمکن برنج

 

قیمت : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قابلمه آلومینیوم پرسی و چکشی

 

قیمت : ۵۷۰,۰۰۰ تومان تا ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کباب پز سنتی

 

قیمت : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کباب پز نواری

 

قیمت : ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گرمخانه های صنعتی تمام استیل

 

قیمت : ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گریل صنعتی فردار و بدون فر(کابین دار و بدون کابین)

 

قیمت : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ماهیتابه استیل درب دار و بدون درب

 

قیمت : ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان تا ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مولد آبجوش صنعتی

 

قیمت : ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مولد آبگرم صنعتی

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان