انواع سیستم های سرمایشی در آشپزخانه های صنعتی

  1-    انواع یخچال ها در سایزها و اندازه های مختلف ( یخچال نوشیدنی، لبنیاتی، گوشت ،کبابی، یخچال میزی، یخچال دیفراست و.... )

  2-    انواع فریزرها در سایزها و اندازه های مختلف ( فریزر ایستاده ، فریزر صندوقی ، فریزر میزی و ... )

  3-    سردخانه ها :

3-1- سردخانه بالای صفر

3-2- سردخانه زیر صفر

*سردخانه بالای صفر و زیر صفر به شکل های زیر بسته به مکان و نیاز مشتری قابلیت ساخت و راه اندازی را دارند :

·      سردخانه ثابت :

 -    فضایی که به صورت محصور و بسته می باشد را می توان سردخانه نمود، که به دو صورت سنتی و یا پنلی می توان آن را ساخت و راه اندازی نمود که بهترین و مناسب ترین آن سیستم پنلی می باشد و پنل های پیش ساخت در کارخانه تولید و در محل مونتاژ و نصب می گردد.

·      سردخانه متحرک (کانکسی) :

-   به صورت کانکس و بر روی شاسی تیر آهن ساخته می شود که توسط جرثقیل و بر روی کفی ( تریلی) بارگیری و قابل حمل می باشد.

سردخانه ها در آشپزخانه های صنعتی برای نگه داری مواد غذایی به صورت بالای صفر و زیر صفر (منجمد) سفارش و ساخته می شوند و مساله ای که به آن می بایست اشاره نمود هر چقدر حجم سردخانه بزرگتر باشد، قیمت متر مکعب آن مناسب  تر است چرا که بعضی از موارد از قبیل درب سردخانه، تابلو برق، لوازم نصب و ... برای چهار متر سردخانه و یا صد متر سردخانه یکی است به طوریکه می توان به عنوان مثال گفت سردخانه  10 متر مکعب باشد یا 50 متر مکعب یک درب دارد، حال اگر قیمت درب را 20.000.000 ریال در نظر بگیریم تسهیم آن بر 10 متر مکعب متری 2.000.000 ریل می شود حال آنکه 50 متر مکعب متری 400.000 ریال و همینطور تابلو و قطعات نصب و ...