تجهیزات مطبخ آسیا

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
بن ماری استیل معمولی و پانچ

 

قیمت : ۷۱,۵۰۰ تومان تا ۱,۷۲۷,۰۰۰ تومان
بیل استیل

 

قیمت : ۱۹۲,۵۰۰ تومان تا ۲۵۳,۰۰۰ تومان
ترالی آبچکان صنعتی

 

قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ترالی حمل بشقاب غذا استیل

 

قیمت : ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان تا ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ترالی گرم بیمارستانی

 

قیمت : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ترولی آویز گوشت

 

قیمت : ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ترولی حمل دیگ

 

قیمت : ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ترولی حمل ظروف بن ماری

 

قیمت : ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان تا ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ترولی حمل کباب سیخ شده

 

قیمت : ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ترولی حمل مواد اولیه

 

قیمت : ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جاسیخی نیم دایره تمام استیل

 

قیمت : ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
سینی ساندویچی و کبابی( سینی تخت و یخچالی)

 

قیمت : ۳۶,۳۰۰ تومان تا ۲۳۶,۵۰۰ تومان
سینی سلف استیل

 

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان تا ۱۸۷,۰۰۰ تومان
شف اندیش تمام استیل

 

قیمت : ۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان تا ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
قفسه آبچکان صنعتی

 

قیمت : ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان تا ۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کانتر ساده تمام استیل خط سلف سرویس

 

قیمت : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کانتر سرد تمام استیل خط سلف سرویس

 

قیمت : ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کانتر قاشق و چنگال تمام استیل

 

قیمت : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کانتر گرم تمام استیل خط سلف سرویس

 

قیمت : ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کانتر متحرک بیمارستانی

 

قیمت : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مولد آبجوش صنعتی

 

قیمت : ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مولد آبگرم صنعتی

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
میز ظروف تمیز و کثیف تمام استیل

 

قیمت : ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
میز کار وسط و کنار تمام استیل

 

قیمت : ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان