تجهیزات مطبخ آسیا

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
آبگردان استیل

 

قیمت : ۴۸۰,۰۰۰ تومان تا ۹۶۰,۰۰۰ تومان
بن ماری استیل معمولی و پانچ

 

قیمت : ۲۰۴,۰۰۰ تومان تا ۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
بیل استیل

 

قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ تومان تا ۸۴۰,۰۰۰ تومان
جا یخی استیل

 

قیمت : ۴۸۰,۰۰۰ تومان
سینی ساندویچی و کبابی( سینی تخت و یخچالی)

 

قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ تومان تا ۷۲۰,۰۰۰ تومان
سینی سلف استیل

 

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان تا ۶۰۰,۰۰۰ تومان
شف اندیش تمام استیل

 

قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان