تجهیزات پخت مطبخ آسیا

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
اجاق گاز خوابگاهی ردیفی و اجاق رومیزی

 

قیمت : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اجاق گاز های زمینی تمام استیل مطبخ آسیا

 

قیمت : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اجاق گاز های صنعتی فردار و بدون فر(کابین دار و بدون کابین)

 

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تابه آلومینیوم درب دار پرسی و چکشی

 

قیمت : ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال تا ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه فر ریلی پیتزا

 

قیمت : ۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال تا ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دیگ استیل تک جداره با درب و بدون درب

 

قیمت : ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال تا ۹۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال
دیگ چلوپز سه جداره و بخار پز مطبخ آسیا

 

قیمت : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دیگ حلیم با سیستم بخار دارای همزن و موتور

 

قیمت : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دیگ خورشت پز سه جداره و بخار پز مطبخ آسیا

 

قیمت : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دیگ سرخ کن سه جداره مطبخ آسیا

 

قیمت : ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سرخ کن دو سبد

 

قیمت : ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فر دو منظوره طبخ مرغ یا دمکن برنج

 

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قابلمه آلومینیوم پرسی و چکشی

 

قیمت : ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کباب پز سنتی

 

قیمت : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کباب پز نواری

 

قیمت : ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گرمخانه های صنعتی تمام استیل

 

قیمت : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گریل صنعتی فردار و بدون فر(کابین دار و بدون کابین)

 

قیمت : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ماهیتابه استیل درب دار و بدون درب

 

قیمت : ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال تا ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مولد آبجوش صنعتی

 

قیمت : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مولد آبگرم صنعتی

 

قیمت : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال