تجهیزات مطبخ آسیا

مرتب سازی بر اساس محبوب ترین جدید ترین نام محصول
آبگردان استیل

 

قیمت : ۲۷۰,۰۰۰ تومان تا ۵۱۰,۰۰۰ تومان
بن ماری استیل معمولی و پانچ

 

قیمت : ۱۱۴,۰۰۰ تومان تا ۲,۷۳۶,۰۰۰ تومان
بیل استیل

 

قیمت : ۳۴۰,۰۰۰ تومان تا ۴۴۰,۰۰۰ تومان
پاتیل خیساندن برنج

 

قیمت : ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیگ استیل تک جداره با درب و بدون درب

 

قیمت : ۵۱۶,۰۰۰ تومان تا ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
سینی ساندویچی و کبابی( سینی تخت و یخچالی)

 

قیمت : ۶۲,۵۰۰ تومان تا ۴۱۸,۷۵۰ تومان
سینی سلف استیل

 

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان تا ۲۹۰,۰۰۰ تومان
کف گیر استیل

 

قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ تومان تا ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ماهیتابه استیل درب دار و بدون درب

 

قیمت : ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان تا ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ تومان