تجهیزات استیل مطبخ آسیا / لیست محصولات پیشرفته

چیلیک حبوبات استیل 120 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 45 و ارتفاع 90 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 90 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 45 و ارتفاع 70 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 60 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 45 و ارتفاع 50 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 20 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 32 و ارتفاع 50 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 15 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 32 و ارتفاع 33 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 10 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 27 و ارتفاع 33 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
سطل استیل 20 لیتری دارای درب

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - 20 لیتر اسمی - ارتفاع 29 سانت و قطر دهانه 33 و قطر کف 26/5 سانت - از جنس ورق 202 بگیر ** فقط ظرفیت 15 لیتر بدون در موجود می باشد ***
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 50 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق استیل 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 38 و ارتفاع 75 سانتیمتر
 • توضیحات بیشتر 
فر پیتزا مدل 4080 S.D.G حجم تولید 400-350

فر پیتزا مدل N.G 3040 حجم تولید 140-120

فر پیتزا مدل S.D.G 3060 حجم تولید 220-200

فر پیتزا مدل S.G 3060 حجم تولید 220-200

فر پیتزا مدل S.D.G 3048 حجم تولید 170-150

فر پیتزا مدل S.G 3048 حجم تولید 170-150

فر پیتزا مدل S.D.G 3040 حجم تولید 120-140

فر پیتزا مدل S.G 3040 حجم تولید 120-140

سینی تخت شماره 5 ضخامت 0/7

سینی تخت شماره 5 ضخامت 0/5

سینی تخت شماره 4 ضخامت 0/8

سینی تخت شماره 4 ضخامت 0/6

سینی تخت شماره 4 ضخامت 0/5

سینی تخت شماره 3 بزرگ 0/8

سینی تخت شماره 3 بزرگ 0/6

سینی تخت شماره 3 بزرگ 0/5

سینی تخت شماره 2 بزرگ 0/8

سینی تخت شماره 2 بزرگ 0/6

سینی تخت شماره 2 بزرگ 0/5

سینی تخت شماره 1 بزرگ 0/6

سینی تخت شماره 1 بزرگ 0/5

سینی تخت شماره 3 کوچک 0/6

سینی تخت شماره 3 کوچک 0/5

سینی تخت شماره 3 کوچک 0/4

سینی تخت شماره 2 کوچک 0/6

سینی تخت شماره 2 کوچک 0/5

سینی تخت شماره 2 کوچک 0/4

سینی تخت شماره 1 کوچک 0/6

سینی تخت شماره 1 کوچک 0/5

سینی تخت شماره 1 کوچک 0/4

سینی یخچالی شماره 5 ضخامت 0/7

سینی یخچالی شماره 5 ضخامت 0/5

سینی یخچالی شماره 4 ضخامت 0/8

سینی یخچالی شماره 4 ضخامت 0/6

سینی یخچالی شماره 4 ضخامت 0/5

سینی یخچالی شماره 3 بزرگ 0/8

سینی یخچالی شماره 3 بزرگ 0/7

سینی یخچالی شماره 3 بزرگ 0/6

سینی یخچالی شماره 3 بزرگ 0/5

سینی یخچالی شماره 2 بزرگ 0/8

سینی یخچالی شماره 2 بزرگ 0/6

سینی یخچالی شماره 2 بزرگ 0/5

سینی یخچالی شماره 1 بزرگ 0/6

سینی یخچالی شماره 1 بزرگ 0/5

سینی یخچالی شماره 3 کوچک 0/6

سینی یخچالی شماره 3 کوچک 0/5

سینی یخچالی شماره 3 کوچک 0/4

سینی یخچالی شماره 2 کوچک 0/6

سینی یخچالی شماره 2 کوچک 0/5

سینی یخچالی شماره 2 کوچک 0/4

سینی یخچالی شماره 1 کوچک 0/8

سینی یخچالی شماره 1 کوچک 0/6

سینی یخچالی شماره 1 کوچک 0/5

سینی سلف سرویس شش خانه بزرگ 0/6

سینی سلف سرویس شش خانه بزرگ 0/8

سینی سلف سرویس شش خانه کوچک 0/6

سینی سلف سرویس شش خانه کوچک 0/8

سینی سلف سرویس پنج خانه کوچک 0/8

سینی سلف سرویس پنج خانه کوچک 0/6

سینی سلف سرویس چهار خانه بزرگ 0/8

سینی سلف سرویس چهار خانه بزرگ 0/7

سینی سلف سرویس چهار خانه بزرگ 0/6

سینی سلف سرویس چهار خانه بزرگ 0/5

سینی سلف سرویس چهار خانه متوسط 0/8

سینی سلف سرویس چهار خانه متوسط 0/6

سینی سلف سرویس چهار خانه متوسط 0/5

سینی سلف سرویس چهار خانه کوچک 0/8

سینی سلف سرویس چهار خانه کوچک 0/6

سینی سلف سرویس چهار خانه کوچک 0/5

سینی سلف سرویس سه خانه مثلث کوچک 0/8

سینی سلف سرویس سه خانه مثلث کوچک 0/6

سینی سلف سرویس سه خانه مثلث کوچک 0/4

سینی سلف سرویس سه خانه مثلث متوسط 0/8