تجهیزات استیل مطبخ آسیا / لیست محصولات پیشرفته

ظرف سوفله سوپ خوری طلایی

ظرف سوفله سوپ خوری سیلور

ظرف سوفله برنج خوری سیلور
ظرف سوفله برنج خوری سیلور

ظرف سوفله برنج خوری طلایی
ظرف سوفله برنج خوری طلایی

ظرف سوفله خورشت خوری مستطیل طلایی

ظرف سوفله خورشت خوری مستطیل سیلور

ظرف سوفله خورشت خوری بیضی طلایی

ظرف سوفله خورشت خوری بیضی سیلور

سینک ظرفشویی پایه دار طول 190 و دو لگن 80+80

 • ۲۴,۲۴۶,۲۰۰ تومان
 • - ابعاد با پایه 90*65*190 - دو لگن ابعاد 80+80 سانتی و عمق 30 - ضخامت رویه و لگن 1 میلیمتر
 • توضیحات بیشتر 
سینک ظرفشویی پایه دار طول 190 و سه لگن 50+50+50
سینک ظرفشویی پایه دار طول 190 و سه لگن 50+50+50

 • ۲۵,۴۲۳,۲۰۰ تومان
 • - ابعاد با پایه 90*65*190 - سه لگن ابعاد 50+50+50 سانتی و عمق 30 - ضخامت رویه و لگن 1 میلیمتر
 • توضیحات بیشتر 
سینک ظرفشویی پایه دار طول 190 و سه لگن 45+60+45
سینک ظرفشویی پایه دار طول 190 و سه لگن 45+60+45

 • ۲۶,۳۶۴,۸۰۰ تومان
 • - ابعاد با پایه 90*65*190 - سه لگن ابعاد 45+60+45 سانتی و عمق 30 - ضخامت رویه و لگن 1 میلیمتر **فقط در صورت سفارش قابل تولید است-حداقل سفارش ده عدد می باشد**
 • توضیحات بیشتر 
سینک ظرفشویی پایه دار طول 150 و دو لگن 45+80

 • ۲۰,۵۹۷,۵۰۰ تومان
 • - ابعاد با پایه 90*65*150 - دو لگن ابعاد 45+80 سانتی و عمق 30 - ضخامت رویه و لگن 1 میلیمتر **فقط در صورت سفارش قابل تولید است-حداقل سفارش ده عدد می باشد**
 • توضیحات بیشتر 
سینک ظرفشویی پایه دار طول 150 و دو لگن 60+60

 • ۲۰,۳۶۲,۱۰۰ تومان
 • - ابعاد با پایه 90*65*150 - دو لگن ابعاد 60+60 سانتی و عمق 30 - ضخامت رویه و لگن 1 میلیمتر
 • توضیحات بیشتر 
سینک ظرفشویی پایه دار طول 150 و دو لگن 55+55

 • ۲۰,۰۰۹,۰۰۰ تومان
 • - ابعاد با پایه 90*65*150 - دو لگن ابعاد 55+55 سانتی و عمق 30 - ضخامت رویه و لگن 1 میلیمتر
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 120 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 45 و ارتفاع 90 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 90 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 45 و ارتفاع 70 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 60 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 45 و ارتفاع 50 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 20 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 32 و ارتفاع 50 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 15 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 32 و ارتفاع 33 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 10 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 27 و ارتفاع 33 سانتیمتر - در نمای استوانه
 • توضیحات بیشتر 
سطل استیل 20 لیتری دارای درب

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - 20 لیتر اسمی - ارتفاع 29 سانت و قطر دهانه 33 و قطر کف 26/5 سانت - از جنس ورق 202 بگیر ** فقط ظرفیت 15 لیتر بدون در موجود می باشد ***
 • توضیحات بیشتر 
چیلیک حبوبات استیل 50 لیتری

 • قیمت :
  ۰ تومان
 • - ساخته شده از ورق استیل 304 نگیر با ضخامت 0/6 - ابعاد دهنه 38 و ارتفاع 75 سانتیمتر
 • توضیحات بیشتر 
فر پیتزا مدل 4080 S.D.G حجم تولید 400-350

فر پیتزا مدل N.G 3040 حجم تولید 140-120

فر پیتزا مدل S.D.G 3060 حجم تولید 220-200

فر پیتزا مدل S.G 3060 حجم تولید 220-200

فر پیتزا مدل S.D.G 3048 حجم تولید 170-150

فر پیتزا مدل S.G 3048 حجم تولید 170-150

فر پیتزا مدل S.D.G 3040 حجم تولید 120-140

فر پیتزا مدل S.G 3040 حجم تولید 120-140

سینی تخت شماره 5 ضخامت 0/7

سینی تخت شماره 5 ضخامت 0/5

سینی تخت شماره 4 ضخامت 0/8

سینی تخت شماره 4 ضخامت 0/6

سینی تخت شماره 4 ضخامت 0/5

سینی تخت شماره 3 بزرگ 0/8

سینی تخت شماره 3 بزرگ 0/6

سینی تخت شماره 3 بزرگ 0/5

سینی تخت شماره 2 بزرگ 0/8

سینی تخت شماره 2 بزرگ 0/6

سینی تخت شماره 2 بزرگ 0/5

سینی تخت شماره 1 بزرگ 0/6

سینی تخت شماره 1 بزرگ 0/5

سینی تخت شماره 3 کوچک 0/6

سینی تخت شماره 3 کوچک 0/5

سینی تخت شماره 3 کوچک 0/4

سینی تخت شماره 2 کوچک 0/6

سینی تخت شماره 2 کوچک 0/5

سینی تخت شماره 2 کوچک 0/4

سینی تخت شماره 1 کوچک 0/6

سینی تخت شماره 1 کوچک 0/5

سینی تخت شماره 1 کوچک 0/4

سینی یخچالی شماره 5 ضخامت 0/7

سینی یخچالی شماره 5 ضخامت 0/5

سینی یخچالی شماره 4 ضخامت 0/8

سینی یخچالی شماره 4 ضخامت 0/6

سینی یخچالی شماره 4 ضخامت 0/5

سینی یخچالی شماره 3 بزرگ 0/8

سینی یخچالی شماره 3 بزرگ 0/7

سینی یخچالی شماره 3 بزرگ 0/6

سینی یخچالی شماره 3 بزرگ 0/5

سینی یخچالی شماره 2 بزرگ 0/8

سینی یخچالی شماره 2 بزرگ 0/6

سینی یخچالی شماره 2 بزرگ 0/5

سینی یخچالی شماره 1 بزرگ 0/6

سینی یخچالی شماره 1 بزرگ 0/5

سینی یخچالی شماره 3 کوچک 0/6

سینی یخچالی شماره 3 کوچک 0/5

سینی یخچالی شماره 3 کوچک 0/4

سینی یخچالی شماره 2 کوچک 0/6

سینی یخچالی شماره 2 کوچک 0/5

سینی یخچالی شماره 2 کوچک 0/4

سینی یخچالی شماره 1 کوچک 0/8

سینی یخچالی شماره 1 کوچک 0/6

سینی یخچالی شماره 1 کوچک 0/5

سینی سلف سرویس شش خانه بزرگ 0/6

سینی سلف سرویس شش خانه بزرگ 0/8

سینی سلف سرویس شش خانه کوچک 0/6